BIP - SDS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie: sprawozdanie finansowe za 2022 rok

 

Sprawozdania z załącznikami dla Środowiskowego Domu Samopomocy za 2022 rok znajdują się tutaj: BIP-CUW DZIERŻONIÓW - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie (dzierzoniow.pl)

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie: https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/16692/sprawozdania_finansowe_za_2021_rok

 

Sprawozdania z załącznikami znajdują się tutaj: https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/16786/srodowiskowy_dom_samopomocy_w_dzierzoniowie

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) informujemy, iż sprawozdanie finansowe jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz z załącznikami,
zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie: https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/15212/sprawozdania_budzetowe_za_2020_rok

 

Sprawozdania z załącznikami znajdować się będą tutaj: https://bip.cuw.dzierzoniow.pl/cms/15625/srodowiskowy_dom_samopomocy_w_dzierzoniowie

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Bilans jednostki

Rachunek zyskow i strat 

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysku i strat za 2019 rok

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Informacja dodatkowa za 2019 rok

Zestawieia zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w funduszu

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Petruk- Mika
Osoba publikująca: Magdalena_Modrzer-Poter
Data publikacji: 2019-05-22 00:00:00
Data modyfikacji: 2023-05-11 08:52:33
Liczba odsłon: 10395
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
11.05.2023 08:52:33Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
11.05.2023 08:52:06Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
11.05.2023 08:51:48Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
26.04.2022 10:27:45Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
26.04.2022 10:27:21Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
26.04.2022 10:26:07Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
26.04.2022 10:18:44Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
10.05.2021 09:48:06Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
10.05.2021 09:45:34Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
22.09.2020 10:46:06patryk_smedycja strony
10.07.2020 13:44:13Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
10.07.2020 13:44:13Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
23.05.2019 09:41:59Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
23.05.2019 09:41:43Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
23.05.2019 09:22:02patryk_smedycja strony
23.05.2019 09:04:33patryk_smedycja strony
22.05.2019 13:56:51Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
22.05.2019 13:19:21Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
22.05.2019 13:17:22Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
22.05.2019 13:13:39Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
22.05.2019 13:13:39Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
07.05.2019 09:31:02Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
06.05.2019 14:47:59Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
06.05.2019 14:46:55Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
06.05.2019 14:46:55Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
28.10.2015 10:27:22grzegorz_smedycja strony
28.10.2015 10:24:44grzegorz_smedycja strony
11.06.2015 12:58:58admin_vobacomedycja strony
11.06.2015 11:26:28admin_vobacomzałącznik został skasowany
11.06.2015 11:14:13admin_vobacomzałącznik został dodany
11.06.2015 11:14:13admin_vobacomedycja strony
11.06.2015 10:59:14admin_vobacomedycja strony
11.06.2015 10:30:48admin_vobacomedycja strony
11.06.2015 10:12:50admin_vobacomzałącznik został skasowany
11.06.2015 10:12:17admin_vobacomzałącznik został dodany
11.06.2015 10:11:14admin_vobacomedycja strony
22.05.2019 00:00:00Magdalena_Modrzer-Poterdodano stronę