BIP - SDS Dzierżoniów

Nagłówek BIP - rodzina

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych ADO/ IOD

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy, że:

1. Administratorem danych Osobowych jest:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie

ul. Nowowiejska 88, 58- 200 Dzierżoniów

2. Inspektorem Ochrony Danych w ŚDS w Dzierżoniowie jest:

Aneta Sadkowska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie

ul. Nowowiejska 88, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 830 39 97

e-mail:sds@sdsdzierzoniow.pl

3. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe w celu realizacji zadań na podstawie przepisów prawa i nie będą one udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących okresy niezbędne dla przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań Administratora.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ŚDS, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i poprawiania.

6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w ŚDS w Dzierżoniowie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Petruk-Mika
Osoba publikująca: Magdalena_Modrzer-Poter
Data publikacji: 2015-06-16 13:28:27
Data modyfikacji: 2020-09-25 13:53:27
Liczba odsłon: 3429
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmian
25.09.2020 13:53:27Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
22.09.2020 11:07:18Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
11.02.2019 13:19:42emilia_smedycja strony
25.01.2019 14:01:04Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
25.01.2019 13:59:57Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
11.06.2018 14:28:27Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
11.06.2018 14:23:48Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
11.06.2018 14:23:11Magdalena_Modrzer-Poteredycja strony
16.06.2015 13:28:27Magdalena_Modrzer-Poterdodano stronę